Samota

Samotu už zažil každý z nás. Niekedy do samoty utekáme dobrovoľne, inokedy sa v samote ocitáme. Toto krátke slovo však pod sebou skrýva veľmi rôzne situácie. Samota môže označovať nielen fyzický stav, pri ktorom človek vo svojom okolí nemá druhú osobu, ale aj duševný stav, kedy je prežívanie človeka od prítomnosti ľudí nezávislé.

Jedným z mnohých dôvodov, pre ktoré sa človek utiahne do samoty môže byť strach. Tento strach obvykle živí nejaká minulá skúsenosť. Človek, ktorý si nechce túto skúsenosť zopakovať a znova prežiť vstupuje do vzťahov s určitou opatrnosťou a niekedy sa im aj cielene vyhýba. Napriek tomu, že túži po dobrých vzťahoch sa spoločnosti ľudí cielene vyhýba. Samotu tak naoko podstupuje dobrovoľne, no nevyhovuje mu.

Niekedy sa v samote človek ocitá bez vlastného prežívania. Obvykle ide o človeka, ktorý sa nejakým spôsobom líši od svojho okolia, pôsobí na druhých ľudí čudácky, alebo rušivo. V takom prípade človek dopláca na nepochopenie svojho okolia a ostáva v samote nedobrovoľne. Ndväzovať nové kontakty pri snahe o vystúpenie zo samoty môže byť v takomto prípade mimoriadne náročné. Do nového prostredia však človek vstupuje bez toho, aby ľudia poznali jeho osobnú históriu, a tak má šancu urobiť „nový prvý dojem“. Práve to mu dáva výhodu v tom, aby takpovediac „vymazal“ sebaobraz, ktorý mu predostreli ľudia z jeho minulosti.

Človek, ktorý sa ocitrá v samote niekedy hľadá náhradne cesty vystúpenia zo samoty. Často je prvou takouto cestou komunikácia s ľuďmi cez internet. Prináša svoje výhody – človek, ktorému sa ťaźko komunikuje tvárou v tvár si môže svoju odpoveď vopred premyslieť, nemusí čeliť pohľadu druhého človeka či dokonca môže zakryť to, čo považuje za svoje fyzické nedostatky. V prvom kroku vystúpenia zo samoty môže byť takáto komunikácia prospešná. Ak by sa však stala primárnym prostriedkom „stretávania sa“ s ľuďmi, mohla by zapríčiniť ešte intenzívnejšie prežívanie pocitu osamotenosti.

Vystúpenie zo samoty môže byť pre človeka, ktorý sa v nej ocitol jednou z najťažších vecí. Práve preto je dobré robiť pri vykročení zo samoty malé kroky. Niekedy staćí začať komunikovať hoci iba s jedným človekom, kým sa človek dostane do partie ľudí, s ktorou sa identifikuje. Aj keď môže byť vykročenie zo samoty pre človeka mimoriadne náročné, oplatí sa do toho investovať svoju energiu. Kvalitné ľudské vzťahy totiž liečia.