Žiarlivosť vo vzťahu

Žiarlivosť vo vzťahu býva na začiatku vzťahu, a niekedy aj počas celého jeho trvania, témou číslo jedna. Názory sa nezhodujú v tom či je častejším úkazom žiarlivosť ženy, alebo žiarlivosť muža. Tak či onak – pre vzťah, v ktorom sa stretáva žiarlivosť a neistota môže byť rozriešenie otázky o tom ako ju zvládať, prípadne ako ju prekonať, mimoriadne kľúčové.

Žiarlivosť – čo to je?

Žiarlivosť je prejav mnohého a môže mať mnoho podôb a zdrojov. Prejavuje sa ako nedôvera, alebo strach o stratu partnera. Hlavným menovateľom je však pocit vnútornej nepohody, ktorý užiera človeka, ktorý žiarlivosť prežíva. Žiarlivý človek sa obáva partnerovej či partnerkinej nevery a navonok sa môže javiť ak majetníckosť.  Aj keď sa nájdu ľudia, ktorí tvrdia, že žiarlivosť nie je prejavom nedôvery, vždy na jej pozadí existuje určitá nedôvera buď voči partnerovi, alebo voči sebe samému.

Patrí žiarlivosť do vzťahu?

Je mnoho názorov na to, či k sebe láska a žiarlivosť patria. Pravdepodobne toľko, koľko existuje partnerských dvojíc. Práve z tohto hľadiska je potrebné hneď na začiatku vzťahu zadefinovať aká miera žiarlivosti je pre oboch partnerov prijateľná. Ak sa objavia prejavy žiarlivosti neskôr, je to určite dobrý podnet k tomu, aby partneri tému žiarlivosti otvorili a urobili si v nej jasno. Medzi partnermi sa môže objaviť žiarlivosť na bývalých partnerov, no niektorým z partnerov može byť považovaná žiarlivosť za prejav lásky. Inokedy sa môže objaviť niečo, čo sa javí ako bezdôvodná žiarlivosť. Aj za tou sa však môže skrývať nejaká rana z minulosti, či nevyriešený konflikt. Je preto fajn, ak dokážu byť obaja partneri otvorení jeden druhému a vzájomne sa pochopiť.

Žiarlivosť ničí vzťah – alebo nie?

Žiarlivosť je v našej kultúre pomerne častým a mnohokrát aj tolerovaným javom. Niektoré vzťahy dokonca žiarlivosť považujú za určitý prejav náklonnosti. Ak však puto medzi partnermi neposilňuje, môže na vzťah pôsobiť deštruktívne. Často sa môže prejaviť podsúvaním pocitu viny, výrokmi typu „Ty ma nemáš rád, keď tu so mnou nie si.“, prípadne pripisovaním zodpovednosti za vlastné trápenie. Je preto potrebné, aby miera žiarlivosti bola vo vzťahu dvoch ľudí dohodnutá a oboma stranami akceptovaná. Určitá miera žiarlivosti totiž môže byť pre vzťah dobrým motorom, ak je však niektorému z partnerov nepríjemná, môže naopak pôsobiť deštruktívne.