Záľuba písanie blogov

pen-writing-notes-studying

Každý máme záľuby, hobby, koníčky , ktorým sa radi venujeme vo svojom voľnom čase. Prípadne sa naša záľuba môže stať aj naším povolaním, zamestnaním.

Úvaha, je rozmýšľanie, uvažovanie, nad určitým pojmom, situáciou. Niekto sa zaoberá danou témou viac do hĺbky a niekomu stačí sa jej venovať okrajovo.

Úvahy som začala písať pretože som potrebovala dať na papier to, čo prežívam, čím žijem.

Ak píšem o téme, ktorou práve nežijem ale niekde, som o nej čítala je to pre mňa ťažšie ?

Myslím, že to môže byť ťažšie, tým, že som danú situáciu nezažila .Ľahšie  sa mi píšu úvahy z vlastnej skúsenosti.  Na druhej strane som si danú problematiku vybrala pretože ma niečím zaujala, a rada sa nad ňou zamyslím.

V hlave máme mnoho nápadov, myšlienok k určitým témam, ľudom . Je  ťažšie dať svoje pocity na papier a rozmýšľať ako to vlastne je a sformulovať  ich do viet. Možno prídeme na nové veci, zmeníme svoj názor , niečo sa naučíme.

Pre mňa je táto aktivita, príjemná v tom, že dokážem zabudnúť na povinnosti a rozmýšľať iba nad témou, ktorú som si vybrala. Pri písaní úvah prídem na iné myšlienky. Niekedy sa sama divím kde sa vo mne také myšlienky , slová berú. Možno je to tým ,že veľa čítam knižiek.

Čo mi dáva písanie úvah ?

Voľnosť písať tak ako, kedy a o čom chcem. Nič ma neobmedzuje v tom čo píšem. Je to môj vlastný pohľad na danú tému , ktorá stála za to sa zastaviť a porozmýšľať čo sa za ňou skrýva.

Na to aby som sa pustila do písania úvahy potrebujem  mať  inšpiráciu o čom písať. Ďalej čas na to aby som sa mohla problematike venovať. Chuť a náladu na písanie. V konečnom štádiu aj ticho, súkromie.

Čo keď mi pri písaní jednej úvahy napadne  nová myšlienka ?

Zapíšem si ju alebo , nejako sa posnažím ju za kombinovať do už  rozobranej úvahy ak spolu nejako súvisia.  Je to aj podľa toho koľko textu , o  danej myšlienke chcem  napísať . Do akej hĺbky sa venovať vybranej téme.

Napísala som mnoho úvah. Niektoré  ešte nikto nevidel. Prečo? Nevedela som ako ich dokončiť. Aj toto je jedná téma, ktorú som dávnejšie písala. Vrátila som sa k nej teraz pretože zisťujem, že v poslednom čas my písanie úvah viac  ubližuje ako pomáha.

Je to tým, že sa už nechcem zamýšľať nad vecami. Stačilo, na neurčito odkladám písanie úvah. Mala som z okolia námety o čom písať ale zbytočne by ma to rozrušilo a to naozaj nechcem… Počula som od kamaráta, že sa mu moje blogy dobre čítajú… Ak aj nejaké blogy budú. Sú to blogy, ktoré som kedysi napísala.

Som rada ak ste si aspoň jeden z mojich blogov prečítali, prípadne ste si niečo s neho vzali…

anucy
anucy
spoločenská osoba s dobrými nápadmi a cestovateľským duchom

Pridaj komentár