Čo je láska? Ako budovať vzťah, aby sme nemali problémy vo vzťahu?

Čo je láska? Ako budovať vzťah, aby sme nemali problémy vo vzťahu?

Čo je láska? A čo je zamilovanosť? Zamilovanosť je prvou fázou lásky, ktorú človek prežíva. Cítime, že ten druhý je pre nás úplne neuveriteľný. Avšak po čase, keď sa spoznávame vo vzťahu viac, zamilovanosť ako keby vyprcháva. Láska je niečím iná. Láska je vedomé rozhodnutie „chcem ťa milovať takého, aký si“.

Sme stále spolu. Prospieva nám to alebo škodí?

Vo vzťahoch sa občas môže stať, že jeden partner je závislý na druhom, dokonca niekedy sú na sebe závislí vzájomne. Vtedy sa zo vzťahu vytráca osobná sloboda a závislá osoba očakáva, že ten druhý ho spraví šťastným. Ľudia, žijúci v závislých vzťahoch, nemajú priestor na svoj osobný rozvoj a na budovanie vzťahu, čo môže škodiť ako im samým, tak aj vzťahu.

Ako nás menia partnerské vzťahy?

Pre obdobie zamilovanosti je charakteristické silné puto, kedy človek všetky svoje potreby odloží nabok a chce, aby bol ten druhý nekonečne šťastný. Avšak v láske je dôležité byť sám sebou a žiť aj svoj vlastný život. Vo vzťahu svoje vlastné životy neopúšťame, iba budujeme iný, spoločný život. Je dôležité, aby sme sa aj my vo vzťahu cítili dobre. Občas človek vo vzťahu precitne a chce znovu začať žiť aj svoj vlastný život. Premýšľa, čo mal rád a znovu hľadá samého seba. Aj toto môže pomôcť k oživeniu a budovaniu vzťahu.

Ako si vo vzťahu lepšie rozumieť?

Je bežné, že vo vzťahu nastanú chvíle, kedy máme pocit, že nám partner nerozumie. Jednou z príčin môže byť aj odlišná komunikácia partnerov. Hoci je dôležité komunikovať vo vzťahu, je potrebné aj pýtať sa sám seba, o čo mi ide, čo teraz prežívam. K lepšiemu porozumeniu partnerov teda môže napomôcť aj porozumenie sebe samému.

Kedy je dobré pustiť sa do riešenia konfliktu?

V prvom rade je potrebné hľadať riešenia pre vlastný život a budovať seba. Pri konfliktoch vo vzťahoch je potrebné nájsť si čas a miesto a rozprávať o nich. Vo vzťahu je dôležité poznať aj to, ako komunikujeme. Keď sa hádame, niekto z nás potrebuje rozprávať o všetkých udalostiach, súvisiacich s hádkou a niekto práve naopak, potrebuje stiahnuť sa do seba a premýšľať. Platí však, že v prvom rade počúvame partnera a až potom hodnotíme, či kritizujeme a navrhujeme riešenia.

Čo nás vo vzájomnom vzťahu ovplyvňuje?

Vo vzájomnom vzťahu nás ovplyvňujú aj externé faktory ako napríklad koľko času trávime v práci, či nie je potrebné vyjsť si niekam mimo zabehnutých koľají namiesto, aby sme dookola preberali tú istú tému, alebo aj či nie je čas urobiť partnerovi prekvapenie. Práve tieto drobnosti pomáhajú budovať vzťah, priniesť čerstvý vietor a vytvárať šťastný vzťah.

Čo ak si na to sami nevystačíme?

Ak nám na vzťahu záleží, je na mieste vyhľadať pomoc a nečakať kým sa dostaneme do bludného kruhu, kedy nám na tom druhom prekáža už úplne všetko.