Kríza ako šanca

Kríza ako šanca

 

Dá sa chápať kríza ako šanca pre nový začiatok? Prečo vlastne prechádzame životnými krízami a prečo pre nás predstavujú tak náročné obdobie? Nikto z nás sa z času na čas nejakej životnej kríze nevyhne. V čase najťažších skúšok sa ťažko chápe kríza ako výzva šanca a príležitosť pre nové životné príležitosti. Pravdou však je, že z krízy vychádzame často silnejší.

Kríza ako šanca na zmenu

Každá kríza volá po úspešnom vyriešení. To v nás často vyvoláva tlak, ktorý nás núti k životným zmenám. Každý z nás na tento tlak reaguje ináč. Ako hovorí Andrej Jeleník, tendenciou človeka v kríze môže byť snažiť sa krízu si nevšímať, utiecť pred ňou, alebo sa neustále snažiť upokojiť. Opačnou tendenciou zas môže byť impulzívna snaha konať. Obe tieto tendencie majú svoje pre a proti a je pre nás výhodou, ak v nich dokážeme nájsť stred.

Kríza človeka súčasnej doby

Nedá sa povedať, že by v minulosti prechádzali krízami menej ako súčasná generácia. Kríza adolescencie, alebo kríza identity, kríza stredného veku či kríza dôchodkového veku k životu patria a podľa niektorých psychológov sú dokonca kľúčové pre úspešný život. Kríza človeka dokáže na určitú dobu paralyzovať, no často v čase krízy zabúda na to, aký je vlastne silný. Mnohokrát toto uvedomenie prichádza až po jej úspešnom vyriešení. Kríza môže prísť, keď končíme školu, zmeníme prostredie, rozídeme sa, alebo nás opustí niekto blízky. Na to sa skrátka nedá pripraviť a často potom človek nevie ako ďalej.môže nás to priviesť do úzkosti a môže mať pocit, že nemá silu urobiť ďalší krok.

Ako z krízy von?

Keď nevieme ako ďalej, je to možno práve preto, že sme ešte nenašli odpovede, ktoré hľadáme. Niekedy nás kríza núti prehodnotiť celý svoj hodnotový rebríček a my sa potom pýtame, kto sme. Alebo nás kríza núti zamyslieť sa nad tým, kam patríme, prípadne čo chceme v živote dosiahnúť. Niekedy nás dokonca kríza zasiahne v čase úspechu a sme zavalení otázkami o tom, kam ďalej. Mnohokrát môže mať človek v kríze pocit, že na jej vyriešenie je skrátka sám.