Psychické a fyzické týranie

Téma psychického a fyzického násilia vždy patrí k tým, o ktorých sa pomerne ťaźko rozpráva. Spôsob, akým pristupujeme k obeti si vyžaduje veľkú dávku citlivosti a pochopenia. V snahe pochopiť psychické a fyzické týranie musíme bližšie pochopiť ako násilie vzniká, čo mu predchádza a aké existujú problémy spojené s únikom pred nim. O tomto hovorí aj naše najnovšie video, v ktorom sa rozprávame s Marianou Kováčovou z Centra Slniečko, n.o. v Nitre a našou poradkyňou z internetovej poradne pre mladých IPčko.sk, Júliou Ditteovou.

Psychické a fyzické týranie je zneužitím moci

Násilie medzi partnermi vzniká najmä vtedy, ak napr. medzi partnermi neexistuje rovnocenný vzťah. Vždy je prítomná jedna osoba, ktorá si nárokuje na dominantnú pozíciu a všemožne si ju vymáha. V začiatkoch môže mať rôzne formy – zneisťovanie, poznámky na vzhľad či na schopnosti, alebo inteligenciu, prípadne žiarlivostné prejavy ako kontrola príchodov. Partner takto blokuje partnera voči formovaniu iných vzťahov. Preberá tak moc nad jeho životom a snaží sa ho kontrolovať.

Násilie začína zneisťovaním

Vo fáze zneisťovania násilník zneisťuje svoju obeť. Zvyšuje svoje nároky, prípadne maličkými krokmi rozoberá sebavedomie druhého partnera. Všetko sú to pomerne nenápadné kroky, ktoré však postupne menia dynamiku vzťahu. Zneisťovanie môže dokonca trvať nikoľko rokov. V prípade agresora sa nie vždy dá hovoriť o nejakej vedomej stratégii. Môže ísť o chybné vzorce správania, ktoré preberá z vlastnej rodiny, prípadne zo vzťahov, ktoré v živote formoval. Postupné zneisťovanie uvádza partnera do zmätku, v ktorom nedokáže jasne stanoviť hranice, nevie rozoznať oprávnenosť a opodstatnenosť partnerových požiadaviek a často sa v snahe o zachovanie dobrých vzťahov snaží partnerovi radšej vyhovieť.

Následky horšie ako modriny

Obete psychického a fyzického násilia sa často musia vyrovnávať s veľmi vážnymi následkami. Počnúc nízkym sebavedomím, stratou motivácie až k depresívnym stavom a rôznym psychiatrickým poruchám. Tie môžu mať často až fatálne následky. Je preto dôležité, aby ich obeť nenechávala nevyliečené a navštívila odborníka.

Prevládajúce mýty sťažujú pomoc

Často prevláda v spoločnosti vnímanie manželstva ako niečoho uzavretého. Niekedy sa preto objavuje názor, že to čo sa deje v domácnosti by tam malo aj ostať. Ak je však človek v ohrození, treba prah domácnosti prekročiť a poskytnúť pomoc. Cesta z násilia je veľmi ťažká a obeť býva osamotená, preto je potrebné poskytnúť jej pomoc. Objavuje sa u nej sebaobviňovanie z toho, čo sa stalo. V snahe zabrániť násiliu hľadá chyby v sebe. Je preto veľmi potrebné prerušiť začarovaný kruh a pomôcť obeti vrátiť sa do reality, kde nájde silu na zmenu.