Žiarlivosť našich duší

family-1822498_1920

Žiarlivosť je v našej kultúre silne diskutovaná téma. Hovorí sa o nej u kaderníčky, v obchode, v práci či škole. Ale, píše sa o nej aj v rôznych časopisoch, od bulváru až po odborné publikácie.

Častou otázkou je, či je žiarlivosť dôkazom lásky. A patrí vôbec žiarlivosť do vzťahu, alebo tam nemá čo robiť?

Stretávame s názormi typu: „Povedala som mu, že idem von s kamarátom a on vôbec nežiarlil! Keby ma naozaj ľúbil, žiarlil by a chcel by aby som ostala doma!“ Mala pravdu? Bola by žiarlivosť zo strany partnera napríklad v tomto prípade prejavom jeho lásky? Alebo by bola prejavom snahy priateľku vlastniť a mať ju len pre seba? Alebo by mohla byť dokonca prejavom niečoho iného, ako napríklad nízkeho sebahodnotenia partnera?

Sú to otázky, na ktoré sa snaží odpovedať aj odborná verejnosť. Odpoveď zrejme nebude jednoduchá, konečná či vhodná pre všetkých. To, ako prežívame pocit žiarlivosti je záležitosť veľmi ovplyvnená osobnosťou konkrétneho človeka a preto aj vyrovnávanie sa s ňou, resp. jej intenzita budú veľmi odlišné.

Podľa slovníka je definícia žiarlivosti nasledujúca: je to pocit nešťastia alebo hnevu, pretože niekto má niečo alebo niekoho, koho chceme my sami. To by mohlo naznačovať, že žiarlivosť zrejme nebude prejavom lásky. Podobne sa o žiarlivosti vyjadrujú aj psychologické publikácie. Podľa výskumov sa u tretiny klientov v manželských poradniach ukazuje žiarlivosť ako vážny problém. Nehovoríme teda len o domnienkach laikov, ale s týmto problémom sa skutočne stretávajú aj manželský psychológovia.

 

Ak teda žiarlivosť nie je prejavom lásky, čoho je to prejav?

Ďalšie výskumy hovoria o tom, že jedným z dôvodov môže byť nízke sebavedomie. Je prirodzené, že človek, ktorý neverí v svoje schopnosti, vzhľad a pod., môže pociťovať strach zo straty svojho partnera, najmä, keď sa neustále porovnáva s ľuďmi, s ktorými sa jeho partner stretáva.

Z osobnostných čŕt sa ako významná ukazuje črta, ktorú nazývame neuroticizmus. Je to tendencia byť náladový, výbušný a emocionálne nestabilný. Vplyv tejto črty môžeme pociťovať najmä v prípade, keď sa vyskytne situácia, ktorá môže poukazovať na ohrozenie vzťahu.

Tendenciu prejavovať žiarlivosť vykazujú aj ľudia, ktorí zažívajú pocit neistoty a rôzne závislosti, najmä závislosť na partnerovi. Neistota často vychádza práve zo spomínaného nízkeho sebavedomia, ale nie je to pravidlom. Ďalšie rôzne osobné problémy a črty môžu viesť k tomu, že si vytvárame závislosť k nášmu partnerovi. Či už je to spôsobené psychickou, duševnou, fyzickou alebo materiálnou zložkou vzťahu, závislosť na partnerovi podporuje žiarlivosť. Z toho môžeme jednoducho vyvodiť dôvod – obava zo straty človeka, ktorý nám zabezpečuje toľko veľa potrieb v našich životoch.

Žiarlivosť ale nemusí byť len o tom, aký je náš partner skvelý a ako ho potrebujeme. Často vychádza aj z opačnej strany, z toho, že máme pocit nedostatočnosti. Cítime, že nie sme pre nášho partnera dosť dobrý, že je mimo našu „ligu“ a preto sa obávame, že v momente, ako si nájde niekoho seba-rovného, môžeme oňho prísť. Tento predpoklad môže byť v niektorých prípadoch správny, ale nemusí byť pravidlom.

Svoju odpoveď na tému žiarlivosti podáva aj vývinová psychológia. Vieme že naše detstvo významne ovplyvňuje náš budúci život. Jedným z konceptov, ktorý vysvetľuje aj žiarlivosť je tzv. vzťahová väzba. Tá sa formuje v útlom detstve s matkou a v prípade, že sa vytvorí úzkostná vzťahová väzba, môžeme mať strach z toho, že nás partner opustí alebo nás nebude dostatočne milovať. Všetky tieto faktory prispievajú k výskytu žiarlivosti v pároch.

 

Ako na žiarlivosť?

Výskumy hovoria aj o tom, že stabilnejšie vzťahy majú ľudia, ktorí reagujú na žiarlivosť uistením partnera o atraktivite a záujme o partnera. Aby sa žiarlivosť nezhoršovala, nie je vhodné ju vyvolávať (nech už je cieľ akýkoľvek). V prípade, ak je naša žiarlivosť vyvolávaná našim atraktívnym partnerom, je na mieste zmena zmýšľania. Pozitívne bude vnímaný postoj, ktorý bude považovať atraktívneho partnera za česť. Byť hrdí na partnera, ktorý je atraktívny bude vítanou zmenou nie len pre nás, ale aj pre partnerov samotných a naše okolie.

Zrejme najdôležitejším krokom pri zvládaní partnerskej žiarlivosti je komunikácia. Slovo často nepochopené, podceňované, ale skutočne veľmi významné. Schopnosť komunikovať s partnerom nie je prirodzená a je nutné na nej pracovať, aby bola dostatočne stabilná a otvorená aj voči situácii, ako je žiarlivosť.

Psychológ Matthew Hussey tvrdí: „Každá žiarlivosť, nezáleží na tom, či je malá alebo veľká…pochádza z porovnávania sa.“

Ak sa budeme porovnávať s inými ľuďmi na základe jednej vlastnosti, vždy sa nájde niekto, kto v nej bude lepší. Preto je dôležité pozerať sa na seba samého ako na komplexného človeka, ktorý má mnoho pozitívnych vlastností a je výnimočný práve ich kombináciou a intenzitou.

Nebojme sa priznať si svoje silné stránky. Nebojme sa pochváliť atraktívnym partnerom. Nebojme sa hovoriť v páre úprimne a otvorene.

Článok je súčasťou projektu, ktorý bol finančne podporený z Dotácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

 

Zdroje:

https://www.psychologytoday.com/us/blog/close-encounters/201410/whats-really-behind-jealousy-and-what-do-about-it

Pridaj komentár